12ราศี เริ่มต้นเพียง490เท่านั้น!! 🌟
เพิ่มเติม
- ระยะเวลาคืนสินค้า 7 วันหลังจากได้รับสินค้า เกิน 7 วันไปแล้วไม่สามารถคืนได้ทุกกรณี
- สินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในสภาพใหม่ ยังไม่ได้ใช้งาน และกล่องบรรจุสินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม และอุปกรณ์ที่ให้มาต้องอยู่ครบ
(ใบแจ้งหนี้,หลักฐานการซื้อ,ฝาครอบป้องกันสินค้า, กล่องบรรจุภัณฑ์, เอกสารประกอบการซื้อทั้งหมด)
- สินค้าต้องผ่านการซื้อบนเว็บไซต์ทางการของ Vacanza Accessory (Thailand) เท่านั้น
- ลูกค้าจะต้องคืนสินค้าด้วยตัวท่านเองและรับผิดชอบค่าขนส่งในการคืนสินค้านั้นๆ
- หากลูกค้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือมีกรณีเกี่ยวกับสินค้าอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา
กลับหน้าแรก